بلاگ

اتصال به اس کیو ال سرور

1399/08/13اس کیو ال سرور
در این مقاله شما نحوه اتصال به اس کیو ال سرور و اجرای کوئری توسط اس کیو ال منیجمنت استودیو را یاد خواهید گرفت.

اتصال به اس کیو ال سرور با Management Studion

برای اتصال به اس کیو ال سرور با استفاده از منیجمنت استودیو باید مراحل زیر را انجام دهید:

 

ابتدا از منوی Start گزینه Sql Server Management Studion را اجرا کنید .

منیجمنت استودیو

 

سپس از منوی Connect در زیر مجموعه Object Explorer گزینه Database Engine را انتخاب نمایید :

اتصال به اس کیو ال سرور

 

سپس اطلاعات مربوط به Server name را وارد نمایید. اگر اس کیو ال سرور را به صورت پیش فرض نصب کرده باشید نام سرور اس کیو ال همان نام کامپیوتر شما است. بنابراین می توان در قسمت نام سرور سه گزینه وارد کرد. یکی localhost و یکی نقطه . و یکی هم نام کامپیوتر . در اینجا ما localhost را وارد می کنیم.

گزینه Authentication را روی SQL Server Authentication قرار دهید و در قسمت Login کلمه sa را وارد نمایید و در قسمت پسورد هم همان پسوردی را بزنید که در هنگام نصب اس کیو ال سرور انتخاب کرده بودید. 

 

اتصال به اس کیو ال سرور

 

اگر همه چیز را درست وارد کرده باشید اتصال به اس کیو ال سرور برقرار می شود و شما چیزی شبیه شکل زیر را خواهید دید:

اتصال به اس کیو ال سرور

الان اتصال شما به اس کیو ال سرور برقرار شده است و شما می توانید کار خود را در زمینه مدیریت اس کیو ال سرور شروع کنید.