صفحه اساتید

معرفی و رزومه اساتید

آقای مهندس توسلی فر

تاریخ عضویت :1397/05/06

کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر(صنایع پلیمر) دانشگاه صنعتی امیر کبیر

رزومه