صفحه اساتید

معرفی و رزومه اساتید

آقای مهندس توسلی فر

تاریخ عضویت :1398/1/6

کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر(صنایع پلیمر) دانشگاه صنعتی امیر کبیر

رزومه

مدرس شیمی

جناب آقای مهند توسلی فر

درس خوانده دبستان توحید،مدرسه راهنمایی صالحین،دبیرستان فیض

تحصیلات: کارشناسی مهندسی پلیمر(گرایش صنایع) از دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر(صنایع پلیمر) دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)

سوابق کاری:
تدریس درس شیمی در دبیرستان های منطقه 1 و 3 تهران
15 سال است که پایبند بارثاوا هستند.