صفحه اساتید

معرفی و رزومه اساتید

خانم اشرف خیرخواه شالی

تاریخ عضویت :1398/1/6

فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی و دانشجوی دکترا زبان و ادبیات فارسی

رزومه

مدرس زبان و ادبیات فارسی

اشرف خیرخواه شالی

مدرک تحصیلی: کارشناسی حقوق دانشگاه تهران و عضو کانون فارغ التحصیلان دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی و دانشجوی دکترا زبان و ادبیات فارسی

فعالیت ها:
1- عضو سازمان پرورش استعدادهای درخشان به مدت 10 سال
2- مدرس دانشگاه آزاد واحد کرج به مدت16 سال
3- مدرس دانشگاه فرهنگیان به مدت 2 سال
4- مدرس دبیرستان­های مختلف تهران و کرج:
     تیزهوشان ناحیه3 کرج ( فرزانگان - شهید سلطانی) - البرز- مریم- راضیه- روشنگر- نرجس- بهارستان- سخن
5-  کلاس­های کنکور راه اندیشه تهران(میدیا- کنکور هنر) و طبرستان