صفحه اساتید

معرفی و رزومه اساتید

آقای دکتر مهرداد اسکویی

تاریخ عضویت :1398/1/6

دکترای دامپزشکی و دارای مدرک TOFEL و IELTS دارای بیش از 25 سال سابقه کاری

رزومه

مدرس زبان

دکتر مهرداد اسکویی

مدرک تحصیلی: دکترای دامپزشکی و دارای مدرکToefl و ielts دارای بیش از 25 سال سابقه کاری

مدرس مدارس تراز اول کشور:
فرزانگان(2) تهران ، آیین روشن نور، فرهنک (منطقه­7) ، اندیشه­ خرد، هدف، مدیا، مکعب، سلاله، پژوهش ، بامداد پارسی و  بارثاوا و . . .

مدرس پروازی به شهرهای اصفهان، کیش، اردبیل، شیراز، زاهدان و . . .
مدرسCD های طرح حکمت ،مدرسCD های فرصت برابر ، مدرسCD های رهپویان(قلم چی)
مدرسCD های مخدومی، مدرس نمونه طرح نخبگان تهران

مؤلف بالغ بر40 عنوان کتاب کمک آموزشی:
آیندگان- قلم چی- تست قرمز- نوبل- همگامان- کپی برابر اصل- انتشارات نیمکت سبز- کتاب هشت استاد- انتشارات بیست