صفحه اساتید

معرفی و رزومه اساتید

آقای دکتر مهرداد اسکویی

تاریخ عضویت :1397/05/06

دکترای دامپزشکی و دارای مدرک TOFEL و IELTS دارای بیش از 25 سال سابقه کاری

رزومه