صفحه اساتید

معرفی و رزومه اساتید

خانم مهندس الیوشا خواجوی

تاریخ عضویت :1398/1/6

دانش آموخته رشته ی برق در حال ادامه تحصیل در رشته فیزیک هسته ای می باشد

رزومه

مدرس فیزیک و ریاضیات پایه

سرکار خانم مهندس الیوشا خواجوی

وی در سال 1357 در شهر مشهد بدنیا آمد. در خانواده بسیار فرهنگی. و مبارز، تحصیلات متوسطه خود را در دبیرستان پروین اعتصامی به پایان برد. دانش آموخته رشته ی برق است و هم اکنون در رشته فیزیک هسته ای مشغول به ادامه تحصیل است.

فعالیت ها:
او از سال 76 مشغول به تدریس رشته ریاضی و فیزیک در دبیرستان های مختلف کشور است و هم اکنون مدیر انجمن علمی بارثاوا در کرج و مدیر عامل موسسه انتشاراتی نیک اندیشان بارثاوا است.
او کتاب فیزیک پیش دانشگاهی 1و2 را در حال چاپ دارد.

سوابق:
1- تدریس درس فیزیک و ریاضی در دبیرستان های مختلف کشور
2- مدیر آموزشگاه علمی انجمن علمی بارثاوا
3- مدیر عامل موسسه انتشاراتی نیک اندیشان بارثاوا
4- پژوهشگر علوم قرآنی با علم فیزیک و متافیزیک