صفحه اساتید

معرفی و رزومه اساتید

خانم مهندس الیوشا خواجوی

تاریخ عضویت :1397/05/06

دانش آموخته رشته ی برق در حال ادامه تحصیل در رشته فیزیک هسته ای می باشد

رزومه