کلاس ها

لیست کلاس های بارثاوا

همه
دبستان
0
متوسطه اول
0
متوسطه دوم
0
کنکوری ها
0
دانشگاهی
0
فرهنگی
0
دوازدهم ریاضی
0
دوازدهم تجربی
0
دهمی ها
0
یازدهمی ها
0
هفتمی ها
0
هشتمی ها
0
نهمی ها
0
سوم دبستان
0
چهارم دبستان
0
پنجم دبستان
0
ششم دبستان
0
12
جلسه
چهارم دبستان

ریاضیات

خانم مهندس الیوشا خواجوی

ترم زمستان 97- 98

12
جلسه
ششم دبستان

ریاضیات

خانم مهندس الیوشا خواجوی

ترم زمستان 97- 98

24
جلسه
هفتمی ها

ریاضیات

خانم مهندس الیوشا خواجوی

ترم زمستان 97- 98

24
جلسه
هشتمی ها

ریاضیات

خانم مهندس الیوشا خواجوی

ترم زمستان 97- 98

24
جلسه
نهمی ها

ریاضیات

خانم مهندس الیوشا خواجوی

ترم زمستان 97- 98

24
جلسه
نهمی ها

علوم

سرکار خانم سماحه صولت تاش

ترم زمستان 97- 98

12
جلسه
نهمی ها

مثلثات جامع

خانم مهندس الیوشا خواجوی

ترم زمستان 97 - 98

24
جلسه
دهمی ها

فیزیک

سرکار خانم سماحه صولت تاش

ترم زمستان 97- 98

24
جلسه
دهمی ها

شیمی

جناب آقای ایمان برزی نژاد

ترم زمستان 97- 98

12
جلسه
دهمی ها

هندسه(مخصوص دانش آموزان رشته ی ریاضی)

آقای دکتر هامان حسین زاده

ترم زمستان 97- 98

24
جلسه
دهمی ها

ریاضیات

خانم مهندس الیوشا خواجوی

ترم زمستان 97- 98

12
جلسه
دهمی ها

مثلثات جامع

خانم مهندس الیوشا خواجوی

ترم زمستان 97- 98

24
جلسه
یازدهمی ها

ریاضیات

آقای دکتر هامان حسین زاده

ترم زمستان 97- 98 (حسابان: مخصوص دانش آموزان ریاضی - ریاضی2: مخصوص دانش آموزان تجربی)

12
جلسه
یازدهمی ها

آمار و احتمال(مخصوص دانش آموزان ریاضی)

آقای دکتر هامان حسین زاده

ترم زمستان 97-98

12
جلسه
یازدهمی ها

هندسه

آقای دکتر هامان حسین زاده

ترم زمستان 97-98

12
جلسه
یازدهمی ها

مثلثات پیشرفته

آقای دکتر هامان حسین زاده

ترم زمستان 97-98

12
جلسه
یازدهمی ها

شیمی

آقای مهندس توسلی فر

ترم زمستان 97-98

24
جلسه
یازدهمی ها

فیزیک

خانم مهندس الیوشا خواجوی

ترم زمستان 97-98

50
جلسه
دوازدهم ریاضی

ادبیات و زبان فارسی

خانم اشرف خیرخواه شالی

طرح کنکور سال 98

35
جلسه
دوازدهم ریاضی

زبان انگلیسی

آقای دکتر مهرداد اسکویی

طرح کنکور سال 98

25
جلسه
دوازدهم ریاضی

عربی

آقای سید رضا سید موسوی

طرح کنکور سال 98

60
جلسه
دوازدهم ریاضی

حسابان

آقای دکتر هامان حسین زاده

طرح کنکور سال 98

30
جلسه
دوازدهم ریاضی

گسسته

آقای دکتر هامان حسین زاده

طرح کنکور سال 98

30
جلسه
دوازدهم ریاضی

هندسه

آقای دکتر هامان حسین زاده

طرح کنکور سال 98

60
جلسه
دوازدهم ریاضی

فیزیک

خانم مهندس الیوشا خواجوی

طرح کنکور سال 98

50
جلسه
دوازدهم ریاضی

شیمی

آقای مهندس توسلی فر

طرح کنکور سال 98

50
جلسه
دوازدهم تجربی

ادبیات و زبان فارسی

خانم اشرف خیرخواه شالی

طرح کنکور سال 98

35
جلسه
دوازدهم تجربی

زبان انگلیسی

آقای دکتر مهرداد اسکویی

طرح کنکور سال 98

25
جلسه
دوازدهم تجربی

عربی

آقای سید رضا سید موسوی

طرح کنکور سال 98

60
جلسه
دوازدهم تجربی

ریاضی3

آقای دکتر هامان حسین زاده

طرح کنکور سال 98

50
جلسه
دوازدهم تجربی

شیمی

آقای مهندس توسلی فر

طرح کنکور سال 98

60
جلسه
دوازدهم تجربی

فیزیک

خانم مهندس الیوشا خواجوی

طرح کنکور سال 98

60
جلسه
دوازدهم تجربی

زیست شناسی

خانم دکتر فخریه جعفری

طرح کنکور سال 98

20
جلسه
فرهنگی

کلاس شعر و ادبیات

خانم مهندس الیوشا خواجوی

برای تمامی پایه ها